• STATISTICS

duprian
Gens Family Points
Thành viên:
Điểm:
Thành viên:
Điểm:


Thông tin má chủ
Max Stats 65535
Max Socket Slots 5
Số tài khoản 515
Số nhân vật 703
Số bang hội 9
Số Game Masters 4
Trực tuyến 26
Số người hoạt động trong ngày 25


Phí Lệnh tính năng
Free /reset auto Tự reset khi đủ lv
Free /tanthu Nhận quà hỗ trợ bùa cho nhân vật mới
20k Wcoi p /change Làm nhiệm vụ
Free /monney 999 Xin tiền zed
Dành cho vip /attack tự động đánh và reset
Dành cho vip /offattack tự động train và reset ko cần mở máy
Free /xoadorac Xóa toàn bộ đồ trong rương nhân vật
300wcoi c /resetmaster Reset điểm master và skin nv

Thứ LV Reset Số lần giới hạn
2 400 20
3 400 20
4 400 20
5 400 20
6 400 20
7 400 30
CN 400 30
Giới hạn reset áp dụng cho top 1 của ngày hôm trước + thêm số lần reset trong ngày

Even Thời gian Map
Devil 0h30,4h30,8h30,12h30,16h30,20h30 Noria
Blood Cattle 0h30,2h30,4h30,6h30,8h30,10h30,12h30,14h30,16h30,18h30,20h30,22h30 Lorencia
Chaos Castle Giờ lẻ Lorencia
Rồng vàng Giờ chẵn Lorencia
Thỏ ngọc 03h15,09h15,15h15,21h15 Lorencia
Boss Attack 19h40 Lorencia
Medusa 01h00,07h00,13h00,19h00, PeaceSwamp
Mùa Hè 8h40,11h40,14h40 Lorencia
Ngoài các even trên các bạn truy cập nhóm mu của game để xem thêm các even hot của GM đăng lên

CryWolf Info
Status Of The Fortress Not Protected


Castle Owner doest exist.
Castle Siege Occupy: 02-03-2018

Dark Wizard Soul Master Grand Master
31 14 78

Dark Knight Blade Knight Blade Master
123 11 64

Elf Muse Elf Hight Elf
33 15 96

- Magic Gladiator Duel Master
- 40 21

- Dark Lord Lord Emperor
- 30 38

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
19 9 32

- Rage Fighter Fist Master
- 14 35

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020