• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: VIETNAM1
Master: vntop3
Điểm: 0
Số thành viên: 2

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 vntop3
Blade Master 12 0 373 Offline Chủ hội
2 vcntop1
Grand Master 12 0 351 Offline Thành viên

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020